Revitalizácia vnútrobloku medzi Podzámskou a Michalskou ulicou finišuje