Zverejňovanie

Mesto Hlohovec poskytuje dotáciu vo výške 72 000 EUR na rok 2019 pre činnosť televízie ako bežné výdavky, 10 000 EUR ako kapitálový transfer..

Objednávka 1: zo dňa 12.3.2019, Firma:  Videoplus, vec: videostreamer,

suma: 2 300 Eur

Objednávka 2: zo dňa 27.3.2019 Firma:  AVsystems,s.r.o. Bratislava , vec: video mixer DSC945,

suma: 1 245  Eur bez DPH .

 

Zverejnovanie

PDF Faktúry

01 2018

Htv – zmluva na auto

zverejnovanie3

zverejnovanie jun a jul

Zver se

Zver no

Účtovná závierka účtovnej jednotky Htv za rok 2017

Výročná správa za 2017

Zivotopis – Peter Chmela – konateľ