24. týždeň – Odovzdávanie maturitných vysvedčení Spojená škola Nerudova