Predvečer všetkých svätých mnohí prežili na hlohovskom zámku.