Tréneri na hlohovských školách zatraktívnili hodiny telesnej výchovy