Druhá umelecká láska akademického sochára Jozefa Sušienku