Chodci sa po vyše štvrť roku môžu opäť vrátiť na hlohovský cestný most