Hlohovské mažoretky Sašetky mali na domácej pôde medailovú žatvu