V Hlohovci sa prideľovali dotácie na šport, kultúru i v sociálnej oblasti