Hlohovské hry mládeže boli ukončené malým futbalom