Hlohovská televízia, s.r.o.

Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

Tel.: 033 / 733 10 91-3 • Fax: 033 / 733 10 92 • E-mail: hctv@hctv.sk • www.hctv.sk

Zverejňovanie

Faktúry

Číslo FA

Číslo OBJ

Dodávatež

Popis

Cena s DPH

Dát.doruč.

2407893879

zmluva

orange

mobil

8.99

2017-09-13

2407801829

zmluva

orange

mobil

31

2017-09-13

217053

zmluva

Acom

tech spolupráca

40

2017-09-04

3418732171

zmluva

Slovak Telekom

mobil

23.99

2017-08-28

8798951140

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.83

2017-08-14

7429828899

zmluva

ZSE

elektrika

126.77

2017-08-14

2399060615

zmluva

orange

mobil

8.99

2017-08-14

2398967843

zmluva

orange

mobil

31

2017-08-14

3017929309

zmluva

DOXX

stravné lístky

295.58

2017-07-31

217048

zmluva

ACOM

tech spolupráca

40

2017-07-31

3417766310

zmluva

Slovak Telekom

mobil

23.03

2017-07-21

201721

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom

858.28

2017-07-19

7459158434

zmluva

ZSE

elektrika

126.77

2017-07-10

2797964914

zmluva

Slovak Telekom

telefon

35.29

2017-07-10

3017925720

zmluva

DOXX

stravné lístky

369.12

2017-07-03

2172100421

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2017-07-03

34BOZP2017

zmluva

Peter Polakovič

BOZP

30

2017-07-03

852017

zmluva

Vladimír Kozačenko

požiarná ochrana

36

2017-07-03

171300073

zmluva

OZIS

atorská omena

35.84

2017-06-28

217036

zmluva

ACOM

tech spolupráca

40

2017-06-28

170009

4/2017

JOMI

oprava dverí

50

2017-06-28

3416789946

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2017-06-22

8796984102

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2017-06-16

7459119715

zmluva

ZSE

elektrika

126.77

2017-06-16

2394722809

zmluva

orange

mobil

8.99

2017-06-16

2394629355

zmluva

orange

mobil

31.14

2017-06-16

20170015

3/2017

Milan Kamenčík

oprava služ. auta

285

2017-06-02

217029

zmluva

Acom

Tech. spolupráca

40

2017-05-30

3017920704

zmluva

DOXX

stravné listky

405.55

2017-05-30

3415811590

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2017-05-19

2390350425

zmluva

orange

mobil

8.99

2017-05-19

2390256798

zmluva

orange

mobil

31

2017-05-19

0796006325

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2017-05-11

217021

zmluva

Acom

Tech spolupráca

76

2017-05-11

7459086430

zmluva

ZSE

elektrika

126.77

2017-05-05

3017917339

zmluva

DOXX

stravné lístky

387.34

2017-05-02

3414828192

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2017-04-25

2385944389

zmluva

orange

mobil

8.99

2017-04-18

2385850948

zmluva

orange

mobil

31

2017-04-18

7459059454

zmluva

ZSE

elektrika

126.77

2017-04-13

82017

zmluva

MsKC

cestná daň

115

2017-04-19

562017

zmluva

Vladimír Kozačenko

PO

36

2017-04-18

232017

zmluva

Peter Polakovič

BOZP

40

2017-04-10

9795030063

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2017-04-07

217014

zmluva

Acom

Tech. spolupráca

160

2017-04-03

42017

zmluva

MsKC

plyn

1826.5

2017-03-31

3017913037

zmluva

DOXX

stravné lístky

332.32

2017-03-31

2172100188

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2017-03-31

3413862367

zmluva

Slovak Telekom

mobil

25.13

2017-03-27

171300033

zmluva

OZIS

autorská odmena

35.84

0000-00-00

2794060330

zmluva

Slovak Telekom

telefon

41.1

2017-03-15

2381532875

zmluva

orange

mobil

8.99

2017-03-15

2381439007

zmluva

orange

mobil

31

2017-03-15

7429561000

zmluva

ZSE

elektrika

126.27

2017-03-09

7018

2/2017

proNETIX

Panda Internet Security 3 na 2017

78

2017-03-03

1700223

1/2017

Syntex ,s.r.o.

Strihová stanica Edius 8

3390

2017-03-01

217010

zmluva

ACOM

tech spolupráca

40

2017-03-01

3412912342

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2017-02-24

3217380152

zmluva

DOXX

stravné lístky

423.77

2017-02-20

8836244431

zákon

RTVS

uhrada za služby 2017

56.88

2017-02-17

2377135287

zmluva

orange

mobil

8.99

2017-02-17

2377040589

zmluva

orange

mobil

31

2017-02-17

7429511988

zmluva

ZSE

elektrika

126.27

2017-02-15

3793096311

zmluva

Slovak Telekom

telefon

36.37

2017-02-08

3017905437

zmluva

DOXX

stravné lístky

354.55

2017-02-01

217003

zmluva

Acom

tech. spolupráca

40

2017-02-01

3411926362

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2017-01-26

2016048

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom

810.84

2017-01-17

2372737385

zmluva

orange

mobil

8.99

2017-01-16

2372641495

zmluva

orange

mobil

31

2017-01-16

3017900846

zmluva

DOXX

stravné lístky

302.78

2017-01-04

7429477296

zmluva

ZSE

elektrika

126.27

2017-01-16

862016

zmluva

MsKC

plyn

2635.58

2017-01-10

8792141839

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.73

2017-01-10

216085

zmluva

Acom

tech spolupráca

49.17

2016-12-23

2016026

3/16

Black Print,s.r.o.

tlačiarenské práce

59.4

2016-12-22

7610960737

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2017-01-02

2162100945

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2016-12-20

15007

členské

LOToS

členský poplatok

270

2016-12-20

2368359560

zmluva

Orange

mobil

8.99

2016-12-19

2368264232

zmluva

orange

mobil

31

2016-12-19

161300166

zmluva

OZIS

autorské poplatky

35.84

2016-12-19

3791195331

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2016-12-09

2016025

3/16

Black Print,s.r.o.

tlačiarenské práce

176.12

2016-12-09

68/2015

zmluva

MsKC

plyn

1118.21

2016-12-05

4/2016

zmluva

MsKC

cestná daň

115

2016-12-02

6/2015

zmluva

MsKC

plyn

1266.05

2016-12-01

7609947859

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2016-12-01

3016941796

zmluva

DOXX

stravné lístky

350.9

2016-12-01

216076

zmluva

Acom

tech. spolupráca

76

2016-12-01

2363981192

zmluva

orange

mobil

8.99

2016-11-15

2363885172

zmluva

orange

mobil

31

2016-11-15

85/2016

zmluva

MsKC

zákonna poistka

78.3

2016-11-15

1620114553

VZN

mesto Hlohovec

komunálny odpad

144.14

2016-11-11

7449403147

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-11-11

1790261512

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2016-11-11

2167130092

10/2016

Webglobe-Yegon,s.r.o

registrácia a prevádzka hctv

87.94

2016-11-11

3016939141

zmluva

DOXX

stravné lístky

369.12

2016-11-08

2016032

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom 3Q

777.97

2016-11-07

7609017997

zmluva

Slovak Telekom

mobil

26.16

2016-11-02

216063

zmluva

Acom

tech spolupráca

40

2016-11-02

2359601902

zmluva

orange

mobil

8.99

2016-10-19

2359506571

zmluva

Orange

mobil

31

2016-10-19

6789326566

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2016-10-12

2162100716

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2016-10-12

2016020

3/16

Black Print

tlačiarské práce

59.4

2016-10-12

7449372130

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-10-12

3016936018

zmluva

DOXX

stravné lístky

380.05

2016-10-12

7608054895

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2016-10-03

216056

zmluva

Acom

tech spolupráca

49.17

2016-09-30

161300125

zmluva

OZIS

autorská odmena

35.84

2016-09-29

2355235100

zmluva

orange

mobil

8.99

2016-09-14

2355138098

zmluva

orange

mobil

31.3

2016-09-14

2778839568

zmluva

Slovak Telekom

telefon

35.74

2016-09-14

7449344117

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-09-14

3016931543

zmluva

Doxx

stravné lístky

212.78

2016-09-12

2016025

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom. služby

765.92

2016-09-09

2016/019

3/2016

Black Print,s.r.o.

tlač júl-august

265.42

2016-09-09

216051

zmluva

Acom

tech spolupráca

59.71

2016-09-05

7607089696

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2016-09-02

2350893965

zmluva

orange

poplatok MI Start

8.99

2016-08-15

2350796778

zmluva

orange

mobil

31.22

2016-08-15

3230042679

9/2016

Kaufland

reklama

25.99

2016-08-15

4787465500

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.44

2016-08-15

7449315309

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-08-09

3230042508

9/2016

Kaufland

reklama

51.98

2016-08-01

216048

zmluva

ACOM

tech spolupráca

40

2016-08-01

7606127587

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2016-08-01

3016925590

zmluva

Doxx

stravné lístky

295.58

2016-07-28

2346417312

zmluva

orange

mobil

1

2016-07-21

2346549042

zmluva

orange

mobil

16

2016-07-21

2346450925

zmluva

orange

mobil

33.36

2016-07-21

7429252957

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-07-08

216043

zmluva

Acom

tech. spolupráca

194.24

2016-07-08

4786538177

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2016-07-08

2162100527

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2016-07-08

3016921934

zmluva

DOXX

stravné lístky

350.9

2016-06-28

8785605083

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2016-06-15

7429156301

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-06-13

2342197115

zmluva

Orange

mobil

9.98

2016-06-21

2342099173

zmluva

orange

mobil

35

2016-06-21

161300085

zmluva

OZIS

autorské práva

35.84

2016-06-21

7605164509

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2016-07-01

2016012

3/2016

Black Prin

tlač

70.42

2016-07-01

16500151

8/2016

Centron

nabíjačka

103.8

2016-06-27

216033

zmluva

ACOM

Tech. spolupráca

100

2016-06-01

7604208443

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2016-06-01

3016918256

zmluva

DOXX

stravné lístky

398.27

2016-05-26

2337866652

zmluva

orange

mobil

10

2016-05-16

2337767386

zmluva

orange

mobil

35

2016-05-16

2784678158

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.13

2016-05-13

7468583869

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-05-13

21605857

7/2016

Datagram

opto kabel

180

2016-05-02

7603241798

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2016-05-02

3016914346

zmluva

Doxx

stravné lístky

387.34

2016-04-25

2016012

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonomické služby1Q

1025.02

2016-04-22

20160009

5/2016

Kamenčík

oprava auta

174

2016-04-18

2333355156

zmluva

Orange

mobil

10

2016-04-18

2333451345

zmluva

orange

mobil

35.06

2016-04-18

7429089688

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-04-11

21605852

4/16

Datagram

ZyXEL NA5326

125

2016-05-02

7783751631

zmluva

Slovak Telekom

telefon

34.18

2016-04-05

216022

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

73.17

2016-04-01

2016007

3/2016

BLACK PRINT

tlačiarenské práce

103.5

2016-04-01

2162100319

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2016-04-01

7602283502

zmluva

Slovak Telekom

mobil

25.63

2016-04-01

3016910824

zmluva

DOXX

stravné lístky

376.4

2016-03-29

161300038

zmluva

OZIS

autorská odmena

35.84

2016-03-29

21604397

2/2016

Datagram

pevný disk

154.8

2016-03-22

2329247207

zmluva

orange

mobil

10

2016-03-18

2329147169

zmluva

orange

mobil

35.45

2016-03-18

1782826879

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.76

2016-03-07

2162100228

zmluva

SOZA

vysielanie internet 2016

144

2016-03-07

7468513963

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-03-07

216015

zmluva

Acom

tech. spolupráca

112

2016-03-07

7601327605

zmluva

Slovak Telekom

mobil

26.02

2016-03-02

1610920764

zákon

NDS

dialničná známka

50

2016-02-29

3016906981

zmluva

Doxx

stravné lístky

383.69

2016-02-18

6011

1/2016

proNetix,s.r.o.

Panda Internet Security, 3 PC

69.6

2016-02-18

8836244431

zákon

RTVS

ročný poplatok

56.83

2016-02-18

2324960644

zmluva

orange

mobil

10

2016-02-16

2324858891

zmluva

orange

mobil

35

2016-02-16

9781904110

zmluva

Slovak Telekom

telefon

54.82

2016-02-16

7468466377

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2016-02-08

216007

zmluva

ACOM

technická spolupráca

40

2016-02-05

7600374011

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2016-02-02

3016903506

zmluva

Doxx

stravné lístky

387.34

2016-01-26

7428990856

zmluva

ZSE

elektrika

146.41

2016-01-20

2320664622

zmluva

orange

mobil

10

2016-01-20

2320562899

zmluva

orange

mobil

35

2016-01-20

201544

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonomika-4Q

1468.1

2016-01-12

3263580010

zmluva

Doxx

Stravné lístky

191.18

2016-01-05

151300174

zmluva

OZIS

autorská odmena

35.84

2015-12-22

215098

zmluva

Acom

tech. spolupráca

61.17

2015-12-21

20150033

2/2015

Black Print,s.r.o,.

tlačiarenské práce 4Q

293.4

2015-12-21

7510982928

zmluva

Slovak Telekom

mobil

20.03

2015-12-21

2316378184

zmluva

orange

mobil

7.99

2015-12-16

2316275870

zmluva

orange

mobil

35

2015-12-16

2015076

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 12

335.4

2015-12-16

8780077331

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.76

2015-12-16

2152101345

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2015-12-16

215086

zmluva

Acom

príprava ŽvH 12

146.1

2015-12-02

215090

zmluva

Acom

tech. spolupráca

40

2015-12-02

7510017402

zmluva

Slovak Telekom

mobil

27.89

2015-11-24

2312103940

zmluva

Orange

mobil

7.99

2015-11-20

2312000682

zmluva

Orange

mobil

35

2015-11-20

842015

zmluv

MsKC

zákonna poistka auto

74

2015-11-20

2015069

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 11

348.72

2015-11-20

415026279

7/15

Yegon,s.r.o.

domena hctv.sk

95.56

2015-11-12

3779168160

zmluva

Slovak Telekom

telefon

38.96

2015-11-12

7468333917

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-11-12

02262015

5/2015

AV system

servisný výkon

13.56

2015-11-06

215077

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 11

148.9

2015-11-03

215080

zmluva

ACOM

Tech. spolupráca

40

2015-11-03

20150023

6/15

Milan Kamenčík

oprava auta HC471AF

212

2015-11-03

3059035846

zmluva

DOXX

stravné lístky

390.98

2015-10-27

2307839803

zmluva

orange

mobil

7.99

2015-10-21

2307735734

zmluva

orange

mobil

35

2015-10-21

7509054202

zmluva

Slovak Telekom

mobil

28.06

2015-10-21

201533

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom 3Q

1418.3

2015-10-21

2015063

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 10

348.72

2015-10-16

7468295890

zmluva

ZSE

ektrika

138

2015-10-12

4778182823

Zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.76

2015-10-16

2152101022

zmluva

SOZA

autorská odmena3Q

95.62

2015-10-05

215073

zmluva

ACOM

tech spolupráca

64.34

2015-10-01

215071

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 10

137.5

2015-10-01

3059032254

zmluva

DOXX

stravné listky

463.85

2015-09-25

7508093283

zmluva

Slovak Telekom

mobil

28.21

2015-09-25

20150018

2/15

BLACK PRINT

Tlačiarenské práce.

118.8

2015-09-23

151300129

zmluva

OZIS

autorská odmena 3Q

35.84

2015-09-22

2303589838

zmluva

Orange

mobil

7.99

2015-09-22

2303486090

zmluva

orange

mobil

53.27

2015-09-22

2015052

zmluva

VM print

tlač ŽvH

348.72

2015-09-22

7458398595

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-09-16

9777236737

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.76

2015-09-16

3059030318

zmluva

Doxx

stravné lístky

259.58

2015-09-04

215066

zmluva

ACOM

tech spolupráca

88

2015-09-04

7507121159

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.02

2015-09-02

2015048

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 08

348.72

2015-09-02

215061

zmluva

ACOM

priprava ŽvH 09

149.6

2015-09-02

2299354445

zmluva

Orange

mobil

7.99

2015-08-21

2299249378

zmluva

Orange

mobil

35.05

2015-08-21

7458355086

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-08-06

3776284951

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.76

2015-08-06

215059

zmluva

ACOM

tech spolupráca

106

2015-08-06

362014

zmluva

MsKC

uhrada splatky za plyn

1000

2014-05-20

3059025316

zmluva

DOXX

stravné lístky

314.78

2015-07-28

7506158165

zmluva

Slovak Telekom

mobil

29.17

2015-08-03

215056

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 08

134.7

2015-07-24

2295126473

zmluva

orange

mobil

7.99

2015-07-21

2295021596

zmluva

orange

mobil

45

2015-07-21

7419892065

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-07-13

2015045

zmluva

VMprint

Tlač ŽvH 07

348.72

2015-07-13

215051

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

40

2015-07-01

215048

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 07

146.8

2015-06-26

2152100663

zmluva

SOZA

autorská omena

95.62

2015-06-29

151300085

zmluva

OZIS

autorská odmena

35.84

2015-06-26

7505182527

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.98

2015-06-26

2015040

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 6

351.36

2015-06-26

3059021477

zmluva

DOXX

stravné lístky

489.35

2015-06-24

2290910651

zmluva

Orange

mobil

7.99

2015-06-16

2290804462

zmluva

Orange

mobil

35

2015-06-16

7458252640

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-06-09

5774379691

zmluva

Slovak Telekom

telefon

48.02

2015-06-09

215039

zmluva

ACOM

tech .spolupráca

52

2015-06-01

2015035

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 05

352.68

2015-05-25

215036

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 06

146.1

2015-06-01

3059017907

zmluva

DOXX

stravné lístky

460.2

2015-05-25

7504209239

zmluva

Slovak Telekom

mobil

26.1

2015-05-21

20150014

3/15

Milan Kamenčík

oprava mot. vozidla HC471 AF

230

2015-05-21

2286711223

zmluva

orange

mobil

7.99

2015-05-14

2286605470

zmluva

orange

mobil

35

2015-05-14

7458187235

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-05-14

5773427441

zmluva

Slovak Telekom

telefon

37.66

2015-04-30

215029

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

52

2015-04-30

3059014843

zmluva

DOXX

stravné lístky

412.84

2015-04-30

2150008

2/15

BLACK PRINT,s.r.o.

tlačiarenské práce

295.37

2015-04-30

7503239254

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.98

2015-04-22

215028

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 05

145.4

2015-04-22

2282582577

zmluva

Orange

mobil

7.99

2015-04-14

2282476119

zmluva

Orange

mobil

35.63

2015-04-14

201508

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonomika 1 Q

880.94

2015-04-14

zákon

DPH

1Q DPH

213.07

2015-04-14

7419641134

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2014-04-14

2015025

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 4

352.68

2015-04-14

0772490711

zmluva

Slovak Telekom

telefon

37.31

2015-04-08

20150007

2/15

Black Print,s.r.o.

tlač 1Q

81.48

2015-04-07

215021

zmluva

Acom

tech spolupráca

89.71

2015-04-01

215018

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 04

145.4

2015-04-01

2152100291

zmluva

Soza

autorská odmena 1Q

95.62

2015-04-01

2152100281

zmluva

Soza

ročné vyučtovanie 2014 autorská odmena

328.03

2015-03-30

2015020

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 03

352.68

2015-03-19

2278558629

zmluva

Orange

mobil

7.99

2015-03-19

2278450972

zmluva

ORANGE

mobil

35.22

2015-03-19

7502279402

zmluva

Slovak Telekom

mobil

25.27

2015-03-19

151300039

zmluva

OZIS

autorská odmena

35.84

2015-03-19

215015

zmluva

ACOM

smeti 2015

116.48

2015-03-17

1700992014

zákon

DPPO 2014

daň

960

2015-03-13

7458050000

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-03-09

2152100216

zmluva

Soza

autorská omena - internet 2015

144

2015-03-09

0771501333

zmluva

Slovak Telekom

telefon 02

37.27

2015-03-09

215009

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 03

147.5

2015-03-02

7501318673

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.98

2015-03-02

215013

zmluva

ACOM

tech spolupráca

40

2015-03-02

5021

1/2015

pro Netix

Panda internet Security 2015

69.6

2015-02-26

7438393742

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-02-24

2015007

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 02

352.68

2015-02-23

3059007200

zmluva

DOXX

stravné lístky

482.06

2015-02-23

2274471145

zmluva

Orange

mobil

7.99

2015-02-16

2274363260

zmluva

Orange

mobil

35

2015-02-16

8836244431

zákon

RTVS

služby poskytované Rozhlasom a televízio Slovenska

55.68

2015-02-16

5770528491

zmluva

Slovak Telekom

telefon

33.91

2015-02-06

7500347367

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.98

2015-01-30

215005

zmluva

ACOM

technická spolupráca

40

2015-01-30

3059003706

zmluva

DOXX

stravné lístky

358.19

2015-01-27

52015

zmluva

MsKC

cestná daň

117.57

2015-01-23

2270287233

zmluva

Orange

mobil

35

2015-01-23

2270396594

zmluva

Orange

mobil

7.99

2015-01-23

215002

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 02

148.2

2015-01-23

2015002

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 01

349.2

2015-01-13

7438322161

zmluva

ZSE

elektrika

138.55

2015-01-09

2014-12-31

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonomické služby 4 Q

1187.23

2014-12-31

0769574121

zmluva

Slovak Telekom

telefon

34.06

2014-12-31

2014072

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 12

363.84

2014-12-22

3049040578

zmluva

DOXX

stravné lístky

325.58

2014-12-22

214100

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

49.17

2014-12-22

214099

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 1

146.8

2014-12-22

201410

9/2014

Ivan Prochác- Video

prenajom strižne, kamery

150

2014-12-22

2014026

5/2014

Black Print,s.r.o.

tlačiarenské práce

81.48

2014-12-16

7411487811

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.98

2014-12-15

141300203

zmluva

Ozis

autorská odmena

35.84

2014-12-12

1012014

zmluva

MsKC

zákonná poistka

74

2014-12-12

2142101439

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2014-12-10

6768626191

zmluva

Slovak Telekom

telefon

38.27

2014-12-10

2266245696

zmluva

orange

mobil

35

2014-12-10

2266354625

zmluva

orange

mobil

7.99

2014-12-10

2014063

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 11

426.25

2014-11-30

214086

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

40

2014-11-30

214084

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 12

146.1

2014-11-25

7410524973

zmluva

Slovak Telekom

mobil

25.68

2014-11-20

20140017

8/2014

Milan Kamenčík

oprava auta HC471AF

191

2014-11-21

2262337548

zmluva

Orange

mobil

7.99

2014-11-15

2262227396

zmluva

orange

mobil

35

2014-11-15

514014608

dohovor

Yegon

domena, registrácia hctv

95.56

2014-11-17

5767677159

zmluva

Slovak Telekom

telefon

36.89

2014-11-17

7438146099

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-11-17

3049036606

zmluva

DOXX

stravné lístky

438.34

2014-11-25

7419039553

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-10-15

2258321880

zmluva

Orange

mobil

7.99

2014-10-24

2258211030

zmluva

Orange

mobil

35

2014-10-24

7409559631

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.98

0000-00-00

0766743591

zmluva

Slovak Telekom

telefon

36

2014-10-17

2014057

zmluva

VMprint

Tlač ŽvH 10

350.64

2014-11-03

214074

zmluva

ACOM

Príprava ŽvH 11

154.2

2014-11-03

214077

zmluva

ACOM

Tech. spolupráca

40

2014-11-03

2014045

zmluva

VMprint

Tlač ŽvH 9

348

2014-09-30

214065

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 10

149.6

2014-09-30

2014019

5/2014

Black Print,s.r.o.

tlačiarenské práce

255.4

2014-09-30

214069

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

77.34

2014-09-30

3049030311

zmluva

DOXX

stravné lístky

402.52

2014-09-30

2142101127

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2014-09-19

7408595656

zmluva

Slovak Telekom

mobil

25.92

2014-09-15

141300153

zmluva

OZIS

autorské poplatky 3Q

35.87

2014-09-12

2254247064

zmluva

Orange

mobil

35

2014-09-10

2254357385

zmluva

Orange

mobil

7.99

2014-09-10

3049027818

zmluva

DOXX

stravné lístky

238.58

2014-09-05

7765799408

zmluva

Slovak Telekom,a.s.

telefon

34.36

2014-09-04

7437971571

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-09-04

2250473303

zmluva

Orange

mobil

35.12

2014-08-25

2250540640

zmluva

Orange

telefon

7.99

2014-08-25

7407622654

zmluva

Slovak Telekom

mobil

24.98

2014-08-25

7418874257

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-08-25

214080071

7/2014

SITs.r.o.

Upgrade hardvéru vysielacieho PC

380

2014-08-25

214056

zmluva

ACOM

Príprava ŽvH 09

146.1

2014-08-25

214060

zmluva

ACOM

Tech. spolupráca

40

2014-08-25

2014040

zmluva

VMprint

ŽvH 07

361.2

2014-08-25

2014041

zmluva

VMprint

tlač ŽvH 08

354

2014-08-25

14007

členské

LOTOS

ročné členské v spolku lokálnych tv

270

2014-02-10

214054

zmluva

ACOM

tech .spolupráca

58

2014-07-28

214052

zmluva

ACOM

príprava ŽvH 08

149.6

2014-07-23

3049023257

zmluva

DOXX

stravné lístky

247.58

2014-07-28

7406647457

zmluva

Slovak Telekom,a.s.

mobil

24.98

2014-07-15

201427

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom 2Q

1292.81

2014-07-15

9764822893

zmluva

Slovak Telekom,a.s.

telefon

35.45

2014-07-15

214070058

06/2014

SIT,s.r.o.

Diagnostika a servis vysielacieho počítača

50

2014-07-07

2246707419

zmluva

orange

mobil

47.46

2014-07-03

7437821114

zmluva

ZSE,a,s.

elektrika

150.33

2014-07-03

2763682189

zmluva

Slovak Telecom

telefon

41.27

2014-06-30

2014048

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

40

2014-06-30

241300101

zmluva

OZIS

autorská odmena

35.84

2014-06-25

2014043

zmluva

ACOM

príprava ŽvH

147.5

2014-06-23

2142100726

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2014-06-20

2014033

zmluva

VMprint

tlač ŽvH

368.88

2014-06-16

3049019510

zmluva

DOXX

stravné lístky

402.52

2014-06-25

7405667134

zmluva

Slovak Telecom

mobil

27.07

2014-06-15

0762671825

zmluva

Slovak Telecom

telefon

33.76

2014-06-03

2242992149

zmluva

Orange

mobil

40

2014-06-10

2014011

05/2014

Black Print

tlač

218.08

2014-06-02

7448199814

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-06-02

2014037

zmluva

ACOM

tech spolupráca

72.71

2014-05-30

2014034

zmluva

ACOM

príprava do tlače

144

2014-05-22

2014027

zmluva

VMprint

Tlač ŽvH 05

374.4

2014-05-19

3049016381

zmluva

DOXX

Stravné lístky

384.3

2014-05-28

7404691910

zmluva

Slovak Telekom

mobil

28.79

2014-05-15

2239191245

zmluva

ORANGE

mobil

40

2014-05-10

2142700013

zmluva

SOZA

ročné vyučtovanie 2013

377.02

2014-05-05

7437665845

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-05-02

3761664634

zmluva

Slovak Telekom

telefon 04

34.14

2014-05-05

214029

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

40

2014-05-05

7403696229

zmluva

Slovak Telekom

mobil redakcia 04

25.5

2014-05-05

2014019

zmluva

VMprint

Tlač ŽvH 04

372

2014-04-24

2235396005

zmluva

Orange

mobil 04

40

2014-04-24

214028

zmluva

ACOM

Grafika ŽvH 05

146.1

2014-05-03

3O49013254

zmluva

DOXX-stravné listky

stravné listky

360.01

2014-05-06

20140006

4/2014

Kamenčík

oprava auta

185

2014-04-17

201410

zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom 1 qvartal

1154.57

2014-04-11

201460558

3/2014

NTB CZ s.r.o.

Batéria pre Panasonic

34.94

2014-04-10

7448029560

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-04-02

214021

zmluva

ACOM

ŽvH 04

146.1

2014-03-31

2014012

zmluva

VM print

ŽvH 03

374.4

2014-03-27

214023

zmluva

ACOM

tech. spolupráca

58

2014-03-31

8760664276

zmluva

Slovak Telekom

telefon

43

2014-03-31

141300047

zmluva

OZIS

1 Q autorská odmena

35.84

2014-03-31

3043580301

zmluva

DOXX

stravné lístky

356.98

2014-03-31

2142100356

zmluva

SOZA

1 Q autorská odmena

95.62

2014-03-24

2231704476

zmluva

orange

mobil

40

2014-03-07

7447938101

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-03-03

7402700863

zmluva

Slovak Telekom

telefon redakcia

44.78

2014-03-17

1759670711

zmluva

Slovak Telekom

telefon

36.12

2014-03-12

4024

2/2014

proNetix

Panda global Protection 2014

94.92

2014-03-09

2014016

zmluva

ACOM Drgoň

spoločné užívanie smetnej nádoby

116.48

2014-03-06

2142100287

zmluva

SOZA

autorská odmena

144

2014-03-03

7447938101

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-03-03

214015

zmluva

ACOM Drgoň

Tech. spolupráca

76

2014-03-03

7447844613

zmluva

ZSE

elektrika

150.33

2014-02-07

3758680391

zmluva

Slovak Telekom

telefon 01

49.26

2014-02-14

8836244431

zákon

RTVS

služby verejnosti

56.78

2014-02-09

2227961315

zmluva

orange

mobil 01

40

2014-02-21

3049007212

zmluva

DOXX

stravné lístky

335.78

2014-02-28

2014005

zmluva

VM print

Tlač ŽvH 02

374.4

2014-02-05

7401633876

zmluva

Slovak Telekom

mobil redakcia 02

37.09

2014-02-15

7400469752

zmluva

Slovak Telekom

mobil redakcia 01

24.98

2014-01-15

214013

zmluva

ACOM Drgoň

grafika ŽvH 03

134.7

2014-02-21

214005

zml. 2005

ACOM

tech spolupráca

64

2014-01-31

214002

zml. 2002

ACOM

Príprava do tlače ŽvH 02/2014

148.9

2014-01-29

2014001

zml 2000

VM-print

tlač ŽvH 01

374.4

2014-01-27

4/2014

zml.2002

MsKC

cestná daň

117.57

2014-01-31

3243580111

zmluva

DOXX -

Stravné lístky

360.01

2014-01-30

7437374673

zmluva

ZSE Energia,a.s.

elektrika

150.33

2014-01-23

14014

1/2014

Stela Šeševičková-

TMPGEnc Video Mastering Works 5

106.2

2014-01-21

2013/72

viď zmluva

EKSL,s.r.o.

Ekonom 4Q

1175

2014-01-14

130/2013

5/2013

AV systems,s.r.o.

batéria na kameru

162

2013-12-21

2132101380

viď zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2013-12-12

02382013

04/2013

AVpro,s.r.o.

oprava kamery

85.24

2013-12-12

20130028

3/2013

Milan Kamenčík

oprava mot. vozidla zn Felícia HC 471 AF

206

2013-12-05

201352

viď zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom 3Q

1124.48

2013-10-10

2132101057

viď zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2013-10-04

201335

viď zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonom 2 Q

1123.49

2013-07-22

2013026

06/2012

2M Media,s.r.o.

Vysielanie 01, 02- 2013 satelit

600

2013-03-09

2132100692

viď zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2013-06-25

20130015

2/2013

Milan Kamenčík

Oprava služobného motorového vozidla

367

2013-05-20

2132100353

viď. zmluv

SOZA

odmena

458

2013-04-19

201314

viď zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonomika 1 Q

1089.86

2013-04-19

2132100274

viď zmluva

SOZA

odmena

95.62

2013-03-28

2132100161

viď zmluva

Soza

odmena

144

2013-03-11

0011/2013

1/2013

AV systemms,s.r.o.

oprava kamery

282

2013-03-04

201244

viď zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonomické služby 4Q

1125

2013-01-15

2012160

6/2012

2M media,s.r.o.

vysielanie 11, 12 mesiac 2012

720

2012-12-21

12/057

5/2012

Astronix

DVD media s potlačou Žatva našich pradedou

180

2012-12-17

2122101021

viď zmluva

Soza

autorská odmena

95.62

2012-11-30

00105/2012

042012

AVsystems,s.r.o.

oprava rekordera DR-HD 100

354

2012-11-21

00106/2012

3/2012

AVsystems,s.r.o.

oprava rekordéra FSHDD-1

282

2012-10-31

201226

viď zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonomické služby za 3 kvartál

1131

2012-10-20

00902012

02

AVsystem

DV kazety

118.8

2012-10-20

2122100771

viď zmluva

SOZA

odmena

95.62

2012-09-20

201204

viď zmluva

EKSL,s.r.o.

ekonomické,učtovnícke spracovanie

409.36

2012-07-20

2122100516

zmluva

SOZA

autorská odmena

95.62

2012-07-20

2122100159

Viď zmluva

SOZA

hud.diela

95.62

2012-03-20

2021

1/2012

proNETIX, spol. s r.

Panda Internet Security 2012,3 PC, aktualizácia 1

95.88

2012-01-31

>