Hlohovská televízia, s.r.o.

Nám. sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

Tel.: 033 / 733 10 91-3 • Fax: 033 / 733 10 92 • E-mail: hctv@hctv.sk • www.hctv.sk

Klub priateľov Hlohovskej televízie

Zameranie klubu

Klub priateľov Hlohovskej televízie je spoločenstvo občanov mesta Hlohovec a okolia, ktorí akýmkoľvek spôsobom, pomáhajú rozvíjať Hlohovskú televíziu . Toto spoločenstvo cíti spoluzodpovednosť za jej existenciu a fungovanie. Podpora členov klubu napomáha k existencii Hlohovskej televízie. Členstvom pozývame ku spolupráci občanov, ktorí majú záujem aby v meste Hlohovec bola televízia, pre všetkých obyvateľov mesta a okolia. Členstvo v klube je dobrovoľné a k ničomu právne nezaväzuje. Členom klubu môže byť, fyzická alebo právnická osoba.

Potrebujeme spoločenstvo, ktoré povzbudzuje, pomáha, podporuje, vychováva, rozvíja...
...a práve to je dôvod, prečo Vás Hlohovská televízia pozýva do klubu priateľov...
... lebo každým darom vytvárate a napomáhate rozvoju Hlohovskej televízie...

Ako sa sťať členom klubu?

Členom klubu sa stáva záujemca po vyplnení prihlášky a obdŕžaní členskej kartičky s členským číslom. Pri prihlasovaní je potrebné zrozumiteľne uviesť nevyhnutne svoje meno, priezvisko a poštovú adresu.  Ak je niekto ochotný, tak aj podrobnejšie údaje: telefón, email, povolanie, dátum narodenia, možnosti pomoci Hlohovskej televízii. (viď prihláška)  Možností, ako sa dá prihlásiť do Klubu priateľov Hlohovskej televízie:

Ako podporiť Hlohovskú televíziu?

Naj účinnejšou formou podpory je finančná pomoc. Forma podpory je na osobnom rozhodnutí každého člena a podľa jeho vôle sa môže ľubovoľne meniť. Najlepšie je nás podporovať pravidelne zriadením trvalého príkazu z účtu, napr. mesačne a to sumou v ľubovoľnej hodnote, napr. 3 EUR/mesiaca, alebo príležitostne v ľubovoľnej výške, napr. poštovou poukážkou . Každý príspevok, aj ten ktorý je realizovaný prostredníctvom poštovej poukážky, je vždy dobrovoľný a bude riadne zúčtovaný v účtovníctve Hlohovskej televízii, s.r.o..  Ako variabilný symbol je potrebné uvádzať vždy klubové číslo.

Číslo účtu: 1478521053 / 0200

Aké výhody získava člen klubu?

Ako môže člen klubu ešte pomôcť Hlohovskej televízii?

>